Burs Veren Kurumlar ve Vakıflar 2020

Karşılıksız Burs Veren Kurumlar ve Vakıflar 2020

Karşılıksız Burs Veren Kurumlar ve Vakıflar 2020

burs veren kurumlar, burs veren vakıflar, burs veren kurum ve kuruluşlar, burs veren kurumlar 2020, burs veren yerler, online burs başvurusu devam eden kurumlar…

Merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar bu yazımızda sizlere 2020 yılında karşılıksız burs veren kurumlar ve vakıflardan bahsedeceğiz. Yazımız da üniversite öğrencilerine yönelik burslar, yüksek lisans öğrencilerine yönelik burslar,tıp fakültesi öğrencileri yönelik burslar ve lise ve önlisans öğrencilerine yönelik 2020 yılında burs veren vakıf, kurum ve şirket listelerini aşağıdan bulabilirsiniz.

 1. Toplum Gönüllüleri Vakfı Burs Başvuru Şartları
Eğitim hayatında başarılı, sosyal yönü kuvvetli ve gönüllülük potansiyeli olan üniversiteli gençlerimizin, maddi sıkıntı yaşamadan eğitimine devam etmesine aracı olduk. Bursiyerlerimizi, burs aldıkları süre boyunca TOG bünyesindeki faaliyetlere katılmaları ve gönüllülük temelinde sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları için teşvik ediyoruz. TOG’dan burs alan öğrenciler haftada en az 4 saat ya da ayda en az 16 saat Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesindeki projelerde ve etkinliklerde gönüllü çalışmalarda bulunuyor. Gençlerin bir yandan yaşadıkları topluma yarar sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını, bir yandan da bilgiye, teknolojiye ve yeniliklere ulaşmalarını hedefliyoruz.
 • Eğitim hayatında başarılı Toplum Gönüllüsü gençlere yönelik Gençlik Bursları,
 • Sayısal bölümlerde okuyan, zor şartlar altında eğitimine devam etmeye çalışan kadın öğrencilere yönelik Kardelenler Bursu,
 • Soma faciasında yaralı ya da sağ kurtulan madencilerimizin bir nebze de olsa acılarını hafifletmek için kurulan Soma Madenci Çocukları Bursu,
 • Öğretmenlerimizin üniversiteli çocuklarına destek olmayı amaçlayan Öğretmen Çocukları Bursu ile binlerce gencin hikâyesine ortak olarak, hayallerini gerçekleştirmeleri için maddi destekte bulunmaktadır.
 • Detaylı bilgi için: https://www.tog.org.tr/burs-programlari/

2. Türk Eğitim Vakfı Burs Başvuru Şartları

TEV, yurt içinde Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir.

Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken, bu sayı bugün 244.586‘e ulaşmıştır. Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin 2-22 Eylül tarihleri arasında TEV web sitesinden form doldurması, çıktısını alıp imzalayarak, istenilen belgeleri hazırlaması ve ilgili duyuruda belirtilen başvuru sürecini tamamlaması gerekmektedir.

Öğretim kurumlarınca seçilenlerin yanı sıra, her yıl engelli ve yetiştirme yurdunda barınarak yüksek öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ile doğal afet, acı olay vb. gibi milletçe acısını yaşadığımız olaylarda zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs tahsis edilmektedir.

Türk Eğitim Vakfı, daha önceki yıllarda yaşanılan doğal afetlerde olduğu gibi 1999 Marmara depreminde 4041, 2002 Afyon depreminde 1000, 2003 Bingöl depremi nedeniyle 100, 2011 Van depremi nedeniyle 400 depremzede öğrenciye burs vermiştir. 2014 yılında yaşanan Soma Faciası nedeniyle yetim kalan 165 öğrenciye de bağışçılarımızın desteğiyle burs verilmektedir. Başarılı olan öğrencilerin bursları, TEV Burs Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrenimleri boyunca devam ettirilmektedir.

Her yıl öğretim kurumlarından alınan bilgilere göre, başarılı olduğu görülen öğrencilerin bursu öğrenimi sonuna kadar devam ettirilir. Başarısız olanlarla, başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilenlerin ve TEV burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilir.

TEV burs vermenin yanı sıra başarıyı teşvik etmek amacıyla, öğrenimini Yurt İçi Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen başarı seviyelerinde tamamlayan bursiyerlerine “Başarı Ödülleri” vermektedir.

Burslar ekim-haziran ayları arasında 9 ay ödenmektedir, artışlar her yıl ekim ayında yapılmaktadır.

Aylık Burs Ödemeleri 2019-2020 öğretim yılı (Ekim-Haziran)
Mesleki Orta Öğretim   300.-TL
Üniversite   700.-TL
Yüksek Lisans 1.100.-TL
Doktora 1.400.-TL

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK:

TEV’in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bursludan vicdani yükümlülüğünü kabul ettiğine dair belge alınır.

SOSYAL FAALİYETLER:

TEV bursiyerlerine parasal destek sağlamanın yanı sıra, sosyal yönden de gelişmelerini sağlamak için faaliyetlerde bulunmaktadır. Bursiyerlere bu amaçla;

–  Ücretsiz İngilizce kursu sağlamakta,

–  Staj yerleri temin etmekte,

–  İş hayatında olan konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği dizi toplantılar düzenlemekte,

–  Web sayfamızdan erişilebilen TEV Akademi’den yararlanmaları sağlanmakta,

–  Web sayfamızdan erişilebilen TEV Mentorink’ten (Online mentorluk desteği) yararlanmaları sağlanmakta,

–  Bursiyerleri biraraya getirecek geziler (Teknik, kültür ve moral gezileri vb.)  düzenlemekte,

–  Ücretsiz tiyatro, konser ve fuar davetiyesi imkanı sağlandığında bursiyerlere ulaştırılmakta,

 

 

TEV ÜSTÜN BAŞARI BURSLARI

Türk Eğitim Vakfı (TEV) 40. kuruluş yılından itibaren; başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olan TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursunun yanı sıra, geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla Üstün Başarı Bursu vermeye başlamıştır. Üstün Başarı Bursuna, YKS’de, SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre ilk 5000’e giren öğrenciler ile ikinci sınıfa geçen, gerekli şartları sağlayan ve liderlik vasfı taşıdığına inanan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

TEV Üstün Başarı Bursundan yararlanmak isteyen, kendisinde liderlik vasıfları taşıdığına inanan adayların 2-22 Eylül tarihleri arasında TEV’in web adresinden form doldurması, çıktısını alıp, ilgili bölümleri imzalayarak istenilen belgeler için hazırlık yapması gerekmektedir.

TEV Üstün Başarı Bursu için başvuru yapan öğrenciler öncelikle ön elemeye tabi tutulmakta, ön elemeyi geçen adaylara anket uygulanmakta, ankete katılanlar kompozisyon yazımı için sınav merkezlerine davet edilmektedirler. Kompozisyon sınavını geçen adaylar ise, liderlik vasıfları değerlendirilmek üzere çeşitli üniversitelerden davet edilen öğretim üyelerinin oluşturduğu komisyon tarafından mülakata alınmaktadırlar. Sanat alanındaki adaylar ise yine konusunda uzman öğretim üyeleri huzurunda yapılan dinleti programı ile seçilmektedirler.

Yurtiçi Burs Başvuruları için tıklayınız.

3. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Burs Başvuru Şartları

Burs Başvurusu Katılım Koşulları

Üniversite Burs Başvurusu Katılım Koşulları

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilkelerine bağlı,  maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı üniversite öğrencilerine “ Bir Işık da Siz Yakın “ projesi kapsamında eğitim bursu vermektedir.

2019-2020 Öğretim Yılı Başvuru Tarihi      :  03 – 12 Eylül    (Web sitemiz üzerinden online başvuru)

2019-2020 Öğretim Yılı Aylık Burs Tutarı   :  250 TL  (Eylül – Haziran olmak üzere 10 ay)

 

Başvuru Koşulları

·         T.C. vatandaşı olmak,

·         Şubemiz olan illerdeki devlet üniversitelerinde okuyor olmak, (şube listesi için tıklayınız)

Şube adresleri için tıklayınız

·         Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak,

·         KYK hariç, başka bir kamu kuruluşu veya özel kuruluştan burs almamak,

·         Ara sınıflar için genel not ortalaması en az 2.00 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,

Başvuru Yapamayacaklar

·         Açık Öğretim’de okuyanlar,

·         Uzaktan öğretim görenler,

·         Vakıf üniversitesinde okuyanlar,

·         Özel üniversitede  okuyanlar,

·         Devlet üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar,

·         01.01.1994’ten önce doğanlar,

 

Ortaöğretim Burs Başvurusu Katılım Koşulları

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilkelerine bağlı, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı lise 9.sınıf öğrencilerine “ Anadolu’da Bir Kızım Var “ projesi kapsamında eğitim bursu vermektedir.

2019-2020 Öğretim Yılı Başvuru Tarihi      :  16  Eylül – 15 Ekim (Şubelerimize giderek bizzat başvuru)

2019-2020 Öğretim Yılı Yıllık Burs Tutarı  :  1.400.- TL  (700.- TL x 2 dönem)

 

Başvuru Koşulları

·         T.C. vatandaşı olmak,

·         Şubemiz olan yerlerdeki  devlet okullarında okuyor olmak, (şube listesi için tıklayınız)

 Şube adresleri için tıklayınız

·         Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak,

·         Başka bir kamu kuruluşu veya özel kuruluştan burs almamak,

 

Başvuru Yapamayacaklar

·         Açık Lise’de okuyanlar,

·         Özel okulda okuyanlar,

 

4. Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Başvuru Şartları

8. 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı

Devlet üniversitesi öğrencilerine eğitim bursu verilmektedir.

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

 • T.C. vatandaşı olan
 • Ailesi kırsal kesimde ikamet ediyor olan  (Öncelik Koşulu)
 • Ailevi sorunlar yaşayan (Öncelik Koşulu)
 • Başarılı ve eğitimini sürdürürken sosyo-ekonomik olarak zorluk çeken
Not: Yönetmeliğimize göre burslarımız özel ve vakıf üniversiteleri, ikinci öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim, yüksek lisans, doktora ve İstanbul dışındaki üniversite öğrencilerini kapsamamaktadır.

 

Burs Başvuru Süreçleri

 • Online Burs Başvuru Formu doldurulması
 • Online Başvuru Formunun değerlendirilmesi
 • Sonuçların adaylara bildirilmesi
 • Başvurusu uygun bulunan öğrencinin e-posta adresine veya GSM telefonuna mesaj gönderilmesi.
 • Olumlu mesaj alan öğrencinin, aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz, belirtilen tarih ve adrese YEKÜV burs komisyonuna teslim etmesi
 • Aday ile görüşme ve belgelerin incelenmesi
 • Sonuçların adaylara bildirilmesi başvurusu kabul olan adayın kaydının yapılması

Online Başvurusu Olumlu Olan Öğrencilerden İstenen Belgeler

 • 1 Adet fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi (Mülakat sırasında aslı yanında olmalı)
 • İkametgâh belgesi (E-devletten olabilir)
 • Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (E- devletten olabilir)
 • Adli sicil kayıt belgesi ( E- devletten olabilir)
 • Ailenin geçim kaynağını gösteren belge ( E-devletten olabilir)
 • Öğrencinin kaçıncı sınıfta olduğunu gösteren yeni tarihli resmi okul belgesi
 • Transcript belgesi
 • Eğitimi süresince herhangi bir disiplin cezası almadığına dair okul yönetiminden alınmış belge
 • Bu yıl üniversiteye kayıt olanların ve geçen yıl hazırlık okuyanların giriş puanı (LYS)

Bursiyerlere Sağlan İmkanlar

 • Her ayın bir cumartesi günü konferans, panel, söyleşi gibi etkinliklerle eğitim ve kültür toplantıları
 • Öğrenci toplantılarında giysi armağanları ayni katkı
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti
 • Ücretsiz tiyatro, konser, sinema imkanı yaratılmakta
 • Piknik, mezuniyet ve bayram yemeği etkinlikleri
 • Gençlik kulübü etkinlikleri
 • Başarıyı teşvik ve sanat ödülleri

9. Mehmet Zorlu Vakfı Burs Başvuru Şartları

Burslar Hakkında Bilgi

Burs kapsamında belirlenmiş devlet üniversiteleri, devlet konservatuarları ile %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyan, başarı ve ihtiyaç kriterini karşılayan öğrencilere verilen burslardır. Belirlenmiş bu üniversitelerde 2015 – 2016 döneminden itibaren bölüm sınırlandırılması getirilmiş ve bu dönemden başlayarak sadece İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Mühendislik, Hukuk, Endüstriyel Tasarım, Matematik, Fizik, Kimya bölümlerinde okuyan öğrencilere burs verilmeye başlanmıştır.

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci

MZV tarafından, eğitim dönemi başında, burs kapsamındaki üniversitelere, bursiyer seçme sürecinin başladığına dair duyuru yapılır. 2015-2016 burs döneminden başlayarak kapsam dahilinde olan devlet ve vakıf üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Mühendislik, Hukuk, Endüstriyel Tasarım, Matematik, Fizik ve Kimya bölümlerinden öğrencilerin başvuruları değerlendirilecektir.

Burs başvuruları, detayları aşağıda açıklanan belgelerle birlikte, öğrenim görülen üniversitenin ilgili ofislerine yapılır. Üniversite öğrencisi bursiyer adayları arasından seçim; yukarıda belirlenen bölüm, başarı ve ihtiyaç kriterlerine bağlı kalmak koşuluyla, ilgili üniversite öğrenci işleri ile burs merkezleri tarafından sonuçlandırılır.

Burs Kapsamındaki Üniversiteler

• Akdeniz Üniversitesi
• Anadolu Üniversitesi
• Ankara Üniversitesi
• Atatürk Üniversitesi
• Bilkent Üniversitesi
• Boğaziçi Üniversitesi
• Celal Bayar Üniversitesi
• Çukurova Üniversitesi
• Dicle Üniversitesi
• Dokuz Eylül Üniversitesi
• Ege Üniversitesi
• Fırat Üniversitesi
• Galatasaray Üniversitesi
• Gazi Üniversitesi
• Hacettepe Üniversitesi
• İnönü Üniversitesi
• İstanbul Üniversitesi
• İstanbul Teknik Üniversitesi
• Karadeniz Teknik Üniversitesi
• Kocaeli Üniversitesi
• Koç Üniversitesi
• Marmara Üniversitesi
• Mimar Sinan Üniversitesi
• Namık Kemal Üniversitesi
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi
• Özyeğin Üniversitesi
• Pamukkale Üniversitesi
• Sabancı Üniversitesi
• Siirt Üniversitesi
• Trakya Üniversitesi
• Uludağ Üniversitesi
• Yüzüncü Yıl Üniversitesi
• Yıldız Teknik Üniversitesi

Başarı ve İhtiyaç Kriteri

Değerlendirmeler ilgili üniversite tarafından yapılacaktır.

Burs için Gerekli Belgeler

Üniversite Öğrencileri için Başvuru Belgeleri:

 • Birinci sınıflar için (Örgün ve 2.öğretim) LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sonuç belgesi. Ara sınıflardayken (2, 3, 4. sınıflar) ilk defa başvuracaklar için ise onaylı transkript.
 • Ailedeki birey sayısını gösteren belge.
 • Öğrenci Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Denizbank Hesap Cüzdanı Fotokopisi
 • Ailede çalışan tüm fertlerinin gelir durumunu gösteren belge ya da fakirlik belgesi.
 • MZV burs başvuru formu  (Formu indirmek için tıklayın)
 • MZV Burs Taahhütnamesi  (Taahhütnameyi indirmek için tıklayın)

10. Anadolu Vakfı Burs Başvuru Şartları

 1. Burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Anadolu Vakfı’nın internet sitesi ( www.anadoluvakfi.org.tr )adresinden Burs Başvuru Platformu üzerinden, form doldurmak sureti ile online olarak yapılır.
 2.     Başvuruda bulunacak olan adayların form doldurabilmeleri için öncelikle sisteme üye olmaları gerekmektedir.
 3.     Bursiyer adayları
 4.         Ad – Soyad,
 5.         TC Kimlik Numarası ve

iii.        e-posta adresleri

ile sisteme üye olduklarında kendilerine e-posta yolu ile gönderilen şifreyi kullanarak sisteme giriş yaparlar ve burs formunu eksiksiz doldurarak başvuru işlemini tamamlarlar.

 1.     Başvuru tamamlandığında sistem otomatik olarak bursiyer adayına “Başvurunuz başarı ile gerçekleşmiştir” mesajını verir ve sürecin devamı hakkında yönlendirir.
 2.     Adaylar başvuru süresince gerekli bilgileri girerek başvurularını tamamlarlar. Başvuruda girilen bilgilerin doğruluğu bilahare talep edilen belgeler ile onaylanır. Yanlış beyan durumunda burs verilmez, verilen burs kesilir.
 3.     Adaylar başvuru formlarına, başvuru süresince ulaşabilirler ve bu süre zarfında gerek duydukları taktirde bilgilerinde güncelleme yapabilirler.
 4.     Burs başvuru süresi sona erdiğinde adaylar bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapamazlar.
 5.     Vakıf yöneticilerinin belirleyecekleri branş ve üniversite kontenjanları bazında başarı sırası ve başvuru formunda beyan edilen sosyal yetkinliklerine göre değerlendirilen bursiyer adayları eğer mülakat yapılacak bir ilde öğrenim görüyorlar ise mülakat listelerine yerleştirilir. Mülakat yapılmayacak iller ve dallar için adaylar Burs Veri Tabanındaki bilgilere göre değerlendirilirler ve bursiyer seçimi bu bazda gerçekleştirilir.
 6.                              Mülakat yapılacak iller ve dallarda, adaylar oluşturulan Mülakat Planına göre grup mülakatlarına çağrılır ve mevcut kriterleri çerçevesinde yetkinliklerine göre değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları Mülakat Formuna kaydedilir.
 7.     Mülakat sonuçlarına göre burs kazanan öğrenciler belirlenir. Süreç ve sonuçlar  Burs Komitesinde gözden geçirilerek onaylanır.
 8.     İlgili burs kontenjanına giren bursiyerlere bilgilendirme maili gönderilir ve bu mail ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden aşağıda sıralanan belgeler talep edilir:
 9.         Nüfus Cüzdan fotokopisi
 10.         Nüfus Kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)

iii.        İkametgah belgesi

 1.         Cumhuriyet Savcılığı’ndan sabıka kaydı belgesi
 2.         Gelir beyanı ile ilgili olarak
 3. Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,
 4. Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde  vergi levhası / levhaları
 5. Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,
 6. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
 7.         Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı

vii.        Öğrenci kayıt belgesi

 

 1.     Bursiyer seçilen öğrenciler istenilen belgeleri bir seferde belirlenmiş olan tarihe kadar Anadolu Vakfı’na posta ile göndermek ile yükümlüdürBelgeleri eksik gelen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Anadolu Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer hakkını kaybederler.
 2.                           Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.

 

 1.     Sonuçlar, Anadolu Vakfının internet sitesinde ilan edilen zamanda duyurulur.

11. Sema Yazar Gençlik Vakfı Burs Başvuru Şartları

BURSLAR
1990 yılından itibaren, Başarı ve ihtiyaç Bursları verilmeye başlanmıştır. Bu güne kadar, tıp, hukuk, sanat, mühendislik gibi dallarda yüzlerce üniversite öğrencisine burs verilmiştir. Türkiye’nin her yerinde mezunlarımız, mesleklerinde çok başarılı hizmet vermeye devam etmektedirler.

Mezunlarımızın bir kısmı, Vakfın Yönetim kurullarında ve Mütevelli Heyetinde görev yapmaktadırlar.

Eski öğrencilerimiz, yeni gençlerimizin mülakat ve seçimlerinde gönüllü çalışmaktadırlar. Yemekli toplantılarla, öğrencilerimizin bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, tiyatro, konser, gezi gibi etkinliklerimiz de bir arada yapılmaktadır.

Burs Başvuru Koşulları ve Sıkça Sorulan Sorular

 

 

12. Çelikel Eğitim Vakfı Burs Başvuru Şartları

https://celikelegitimvakfi.org/tr/sikca-sorulan-sorular/kısmından bursla ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

13. TÜBİTAK

14. Buldan Vakfı Burs Başvuru Şartları

Buldan Vakfı Bursu

 

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı, 2019- 2020 eğitim öğretim dönemin de yurt içinde eğitim gören başarılı ama maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verecektir.

Burs Başvuru Koşulları:

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • İhtiyaç sahibi olduğunu kanıtlamak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak( Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan katkı ve öğrenim kredileri hariç)
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilecektir. Devam edilen öğretim yılındaki alınmayan ders başarısız sayılacaktır.)

Burs Başvurusunda İstenilen Belgeler:

 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS, YGS, DGS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini, Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge),
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,
 • E-devletten alınabilecek “Adli Sicil Kaydı” dökümü,
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.),
 • E-devletten tapu bilgileri sorgulama adresinden anne baba adına kayıtlı mal varlığını gösteren belge

15. Borusan Kocabıyık Vakfı Burs Başvuru Şartları

I. Burstan yararlanacak öğrencilerde aranan nitelikler:
Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 1. Burstan yararlanabilmek için yurtiçindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
 2. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 3. Burslar Türkiye’de öğrenim gören TC uyruklu öğrencilere sağlanır.
 4. Üniversite bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
 5. Başarılı bir öğrenci olmak, 100 üzerinden en az 70; 4.00 üzerinden en az 2.75 ortalamaya sahip olmak demektir.
 6. Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak, başka bir kurumdan (vakıf, dernek, şahıs gibi) maaş, ücret veya burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi hariç) gerekmektedir.
 7. Burslar karşılıksız olup, öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
 8. Burs için başvuruda bulunan öğrencinin, kazandığı okula giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmesi gerekir.

 

II. Burs Başvurusu
Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin; Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakülteleri ile Uludağ Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakülteleri’nde okuyan öğrencilerine burs verilecektir. Bu okullara kayıt yaptırmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan öğrencilerin kendi okullarının burs ofislerine başvurmaları gerekmektedir. Burs başvuruları belirtilen okulların Burs Birim Merkezleri tarafından bizlere gönderilir, asla internetten ya da şahsi başvuru kabul edilmez.

Bu okullar tarafından seçilen öğrencilerle Vakfımız tarafından gerçekleştirilecek mülakat sonrasında, burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilecektir.

III. Bursun Devamı
Bir sonraki yıl bursun devam edebilmesi için gerekenler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Başarıyla bir üst sınıfa geçmek.
 2. En geç 15 Eylül’e kadar karne veya transkriptlerinin bir kopyasını Vakıf’a göndermek.

 

IV. Bursun Kesilme Halleri
Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir.

 1. Sınıf veya dönem tekrarı yapan,
 2. Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren,
 3. Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,
 4. Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Borusan Kocabıyık Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan,
 5. Disiplin cezası alan,
 6. Tutuklanan,
 7. Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,
 8. Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen,
 9. Borusan Kocabıyık Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan.
 10. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)

öğrencilerin bursları kesilir.

V. Bursun Yeniden Verilmesi

 1. Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi,
 2. Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi

ile birlikte burs yeniden verilir.

VI. Burs Süresi
Burslar ilke olarak 1 (bir) yıllık süre için verilir ve burs süresi, lise ve dengi okullarda okuyan öğrenciler için 10  (on) ay, üniversite öğrencileri için 12 (oniki) aydır. Müteakip yıllarda bu yönetmeliğin III. Maddesindeki koşullara uygunluğu devam edenlere ve I. Maddedeki niteliklere sahip olan öğrencilere burs verilir.

16. ETİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitelerin ön lisans/lisans/master-doktora öğrencilerine, maddi destekte bulunarak eğitim kalitesi yüksek gençlerin yetişmesine hizmet etmek ve Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine katkıda bulunmak amacıyla burs imkanı tanımaktayız.

ETİ Bursları başarılı ancak maddi imkanları sınırlı olan öğrencilere verilmekte olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. ETİ Şirketler Grubu, Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen kontenjan ve tutar doğrultusunda burslar Ekim-Mayıs ayları arasında 9 ay süresince sağlanır.

Başvuru Formunu doldurunuz.

NOT: ETİ, Burslarında alan sınırlaması olduğundan, başvuru formunda bölümü yer almayan öğrencinin bölümüne ETİ burs vermemektedir.

17. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Başvuru Şartları

BAŞVURU KOŞULLARI 

•  T.C. Vatandaşı olmak,
•  Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
•  Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
•  Hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs veya herhangi bir şekilde maddi yardım almıyor olmak,
•  Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
•  Başarılı öğrenci olmak,
Başarı Koşulları:

•  Yüksek Lisans için: Lisans bitirmede 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75) genel not ortalamaya sahip olmak,
•  Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmamak ve 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75) genel not ortalamasına sahip olmak,
•  Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
•  Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak ve genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,
•  Hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler için: Başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmek.

 

ADAY OLAMAYACAKLAR

•  Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
•  Açıköğretim Fakültesi öğrencileri,
•  İkinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri,
•  Ücretli değişim programında bulunanlar.

 

BURS BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

YEKV‘in web sayfasından temin edilecek “YEKV Burs Başvuru Formu”na;

•  Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini, (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömester, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilmesi gereklidir)
•  Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: LYS, YGS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini (e-devlet veya ÖSYM),
•  Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) eklemelidir.
•  Tüm Öğrenciler:

•  Öğretim kurumundan alınmış devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
•  Disiplin durumunu gösterir resmi belge (Fakülte öğenci işlerinden ve burs ofisinden)
•  Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,
•  Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
•  Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)
(Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir),
•  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
•  1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır),
•  Ailenin oturduğu ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi,
•  1 mutaber kişiden referans mektubu
•  Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
+ Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
+ Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
+ Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),
+ Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge  (4A, 4B, 4C),
+ Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
(Aileye ait tapu ve araç olmaması durumunda mutlaka kişinin ismi görülecek şekilde belge),
+ Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet)
•  Vicdani yükümlülük belgesi için TIKLAYINIZ.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

•  Mülakat tarihleri Vakfımız tarafından öğrencilere e-posta ile duyurulacaktır.
•  YEKV online burs başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak, yukarıda belirtilen bütün belgelerin hazırlanması ve mülakata gelirken getirilmesi gerekmektedir. (Belgeler belirtilen tarihten önce teslim alınmayacaktır.)
•  YEKV Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, YEKV Burs Başvuru Formu’nun Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük Bölümü’ndeki imzaların eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
•  Seçimler Vakfımızın burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
•  Halen bir başka kurumdan burs alanlar YEKV bursuna başvuramaz.
•  Kredi Yurtlar Kurumundan burs alanlar YEKV bursuna başvuru yapamaz. Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim ve Katkı Kredisi alınması başvuruya engel değildir.
•  YEKV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı olan e-posta adresine, gönderilen e-posta’ya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.
•  “Online Burs Başvurusu” hakkındaki sorularınız için yetkililere 0 232 495 00 82 / 80 no’lu telefonu hafta içi 09:00 – 17:30 saatleri arasında ulaşabilir veya vakif@yasar.com.tr e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

BURSUN ÖDENMESİ

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, burs sözleşmesini imzaladıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olmak üzere en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlar. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır.

 

BURSLARIN KESİLMESİ

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir.
– Öğrencinin alttan dersinin olması,
– Öğrencinin, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
– Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması,
– Öğrencinin devam ettiği öğrenim kurumunda disiplin cezası alması,
– Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması,
– Öğrencinin, alttan ders bırakmak suretiyle kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim sürelerini aşması ve dönem uzatması,
– Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,
– Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs Komisyonu’nca kabul edilmiş bir mazeretinin bulunmaması.
– Öğrencinin herhangi bir özel veya kamu kuruluş veya kişiliğinden burs ve öğretim amacıyla bir yardım ve gelir sağladığının tespiti.
– Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci durumu Vakıf’a bildirir ve burs ödemesi kesilir.

 

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK 

Öğrenimini tamamlayan her burslu öğrenci, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde YEKV’ye maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine YEKV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca YEKV’ye manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda YEKV’nin tanıtımını üstlenmeyi, gönül elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

18. İstanbul Sanayi Odası Vakfı

19. Beykoz Gümüşsuyu Vakfı

20. Bolu Bağışçılar Vakfı

21. Garip Zeycan Yıldırım Vakfı

22. Köksal Eğitim Vakfı

23. Dem Derneği

24. Vakıflar Genel Müdürlüğü

 

Tags

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close

Anaokulu & Okul Öncesi

SEO & Ücretsiz Backlink

pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir pdf indir